Om Signumkompetens

Med 25 års erfarenhet inom affärs- och kompetensutvecklingsbranschen driver jag nu Signumkompetens AB och ska fokusera på att uppfylla följande affärsidé:

Vi ska vara en bred långsiktig samverkanspartner för affärs-och kompetensutveckling i företag och regioner som vill växa/utvecklas på den svenska och/eller internationella marknader.

Under de 25 år, 1989-2014, som jag, Håkan Gunnarsson Hindström, har arbetat med kompetensutveckling, konsultstöd och företagsutveckling så har jag tillsammans med kollegor med olika specialiteter, varit kundansvarig, projektledare, utvecklat och genomfört längre utvecklingsprogram för bland annat:

  • ABB-koncernen i Sverige och Schweiz inom Supply Chain Management och Marketing på olika nivåer för olika målgrupper
  • Ericsson Radio Systems Gävle, logistikutveckling med skarpa projekt
  • Post Nord, kompetensutveckling inom Lean Production, Logistik och Supply Chain
  • Ratos koncernledning, flödesanalys av olika verksamheter inom koncernen. M.fl.
  • Scanias ledningsgrupp i Oskarshamn, strategier, omvärldskunskap, trender
  • Vattenfall i Sverige, ledarutveckling, coachning för att utveckla förmågan att agera professionellt i konsultrollen på en extern marknad
  • Volvo Personbilar och Volvo Lastvagnar i Sverige och i Belgien, utvecklingsprogram på olika nivåer med skarpa förändringsprojekt inom logistikområdet

Jag har också varit säljare, utvecklare och projektledare för en rad längre yrkesväxlingsprogram och yrkeshögskoleutbildningar runt om i Sverige inom IT, Logistik, Inköp, Destinationsutveckling, Marknadsföring & Försäljning, Säljare inom fackhandel m.m.

En liten kuriosa är att jag fick, i rollen som projektledare, möjlighet att leda arbetet med att starta upp en privat förskola i Vimmerby under min tid på Drivkraft Värend i Växjö. Det var spännande projekt under drygt ett år med personalrekrytering, byggplanering, föräldramöten m.m. Idag, 2014, så har förskolan 35 barn och 7 förskolelärare anställda.

Välkommen att kontakta oss för mer information.