Analys, utveckling och ledning av affärs- och kompetensutvecklingsprojekt

Vår affärsidé är att vara en bred långsiktig samverkanspartner för affärs-och kompetensutveckling i företag och regioner som vill växa/utvecklas på den svenska och/eller internationella marknader.

Signumkompetens roll är att bygga relationer, hitta behov och därefter samordna rätt resurser för insatsen och kontinuerligt hålla kontakten med kunden. För närvarande finns det avtal med ett 30-tal kvalificerade konsulter/pedagoger som har en bred erfarenhet inom bl.a. förändringsledning, internationalisering, konflikthantering, logistik, ledarutveckling, målstyrning, beslutsfattande, omvärldsanalys, organisationsanalys, marknadskommunikation, säljutveckling, kreativ strategi, utveckling och ekonomistyrning.

Vår erfarenhet säger att det viktigaste området att förändra för att ta steg mot snabb tillväxt under lönsamhet är affärslogiken.

Den första viktiga delen i ett relationsbyggande mellan Signumkompetens och en organisationsledning är att alltid ta utgångspunkten i ett affärsmässigt förhållningssätt.  Kundens eller marknadens krav är det styrande. Tillsammans ska vi komma fram till vilket/vilka områden som är viktiga ur just det företagets synvinkel för att nå mätbara resultat. Mätbara resultat kan vara exepelvis fler och lönsammare affärer, större tids- och kostnadseffektivtivitet. Vi arbetar med ständiga förbättringar för långsiktig tillväxt och lönsamhet. Vi kan och vill vara en långsiktig samarbetspartner i ett företags olika utvecklingsfaser.

Signum, kännetecken, tecken på vilket man säkert kan känna igen någon eller något.
Nationalencyklopedin

Vi har samlat våra erfarenheter och erbjuder en totallösning för våra kunder alltefter deras behov.

Välkommen till Signumkompetens!