Signumkompetens och Håkan Gunnarsson Hindström är med och startar föreningen Social Design för att motverka utanförskap.
Sätet för denna förening som senare ska ombildas till en stiftelse är Kalmar.