Föreningen Social Design

Signumkompetens och Håkan Gunnarsson Hindström är med och startar föreningen Social Design för att motverka utanförskap.
Sätet för denna förening som senare ska ombildas till en stiftelse är Kalmar.