Våra tjänster

Konkreta tjänster som vi erbjuder våra kunder allt efter deras behov

  • Analys och kartläggning av utvecklingsbehov för befintliga och potentiella snabbväxande företag med fokus på nya marknader/ exportmarknader.
  • Utveckla tydliga åtgärdsprogram och tillsammans med ledningen och medarbetarna i företaget genomföra detta för att säkra en hållbar tillväxt under lönsamhet
  • Utveckla ledare och medarbetare i företaget så att de får rätt kompetens för sina nya arbetsuppgifter, här verkar Signumkompetens som kompetensmäklare och får fram rätt kompetens som företaget behöver
  • Initiera, utveckla och driva kompetensutvecklingsprogram för att tillgodose företagens behov av exportfrämjare, nya medarbetare för att kunna genomföra planer på expansion på nya exportmarknader
  • I samverkan med ett brett internationellt nätverk arbeta med analyser av en regions värden och genomföra olika aktiviteter som ska leda till etableringar av nya företag i regionen

Välkommen att kontakta oss för mer information.

För referenser, se sidan om oss.