Regional Tillväxt

Regionaltillväxt i tre dimensioner

Ett koncept som stimulerar är ”Tre Molekyler blir en”. Detta koncept har jag skapat tillsammans med ett antal erfarna tillväxtkonsulter som ett kraftfullt regionalt utvecklingskoncept.
De tre molekylerna som var för sig men framförallt tillsammans skapar kraftfull tillväxt i region är:

  1. Analys av en regions näringsliv och de prioriterade branscher som etableringsmässigt skulle skapa stort värde.Nätverksbyggande med företag och internationella organisationer för att skapa intresse/möjligheter för framtida etableringar i regionen. Genomförande av etableringsprocessen
  2. Tillväxtprogram för befintliga företag som vill växa i regionen, detta innebär ofta en kombination av insatser som coaching, konsulting och kompetensutveckling över tid.
  3. Nätverksbyggande med företagen i regionen för att få grepp om deras internationella expansionsplaner och med detta som grund utveckla och genomföra ett utvecklingsprogram ” Exportfrämjare” där vi utvecklar nya svenskar kompetens så att de blir efterfrågade resurser när svenska företag vill ta steget in på nya marknader där Exportfrämjarna har sin bakgrund:(språk, kultur, affärs-erfarenhet  och personligt nätverk).

Välkommen att kontakta oss för mer information.